qy288千亿国际手机版

欢迎来到原中小学教育资源网!

qy288千亿国际手机版|qy288|千亿国际娱乐【欢迎您】

试题 时间:2017-10-08 我要投稿
【www.ruiwen.com - 试题】
 B 掰bāi 瓣bàn 蹦bèn 憋biē 埠bù
 绷bēn溃ū链) 绷běn溃ū磷帕常 蚌bàn溃隹牵 蚌bèn溃霾海 C 蹭cèn 叉chā 搀chān 疮chuān 捶chuí 锤chuí 雌cí 葱cōn 搓cuō 踹chuài 喘chuǎn 揣chuāi(怀揣) 揣chuǎi(揣测) D 蹬dēn 瞪dèn 堤dī 兜dōu 蹲dūn 跺du 裆dān 沓dá(一沓) 沓tà(杂沓) 逮dǎi (逮住) 逮dài (逮捕) F 帆fān G 搁括 梗括n 汞括n 拱括n 拐uǎi H 咳hāi 咳ké 晃huǎn溃晃眼睛) 晃huàn溃晃悠) J 茧jiǎn 菌jūn 给jǐ(给予) 给括i(给以) 嚼jiáo(嚼舌头) 嚼jué(咀嚼) K 磕kē 瞌kē 嗑kē (唠嗑) 嗑kè 抠kōu 跨kuà 框kuàn 槛kǎn L 涝 lào 一、读单音节字词(100个音节,共10分,限时3.5分钟)
 lǎosāiqiàēncáoshuā hén zōnxiàbō mǐnjiàn qǔzhuō féi bìn kǔ yán wài zǐ 老 腮 洽 恩曹 刷 恒 踪 夏 拨 闽 建 娶 捉 肥 病 苦 扬 外 子 kān xián lüè ěr pō chén wà tǐ ài chuō jiǎn zéi xùn biē rì jǔ diāo shù xí du 糠 嫌 略 耳 颇 陈 袜 体 爱 戳 蒋 贼 迅 鳖 日 举 叼 述 习 窦 zhī qún cǎi bīn sè rén yuàn tuī zhu 括n zā shǒu wān uǎ nón yǔ xión quàn fēn huàn 枝 裙 睬 宾 瑟 仍 苑 推 皱 感 咂 手 汪 寡 浓 羽 雄 劝 丰 幻 tén zhǎn huái uǎn fán ru zhǎn lù yuē cí jī miè suí uān zhǔ nai má sn rě huī 滕 盏 怀 广 烦 若 掌 鹿 曰 磁 积 篾 隋 关 嘱 耐 麻 诵 惹 挥 lǐn piáo jiǔ lán án jiǒn mí 括n fān pén miào tún diu1 chán yàn zuǐ shuān bǎo niē 领 瓢 久 兰 靠 团 窘 谜 滚 方 盆 妙 屯 丢 偿 宴 嘴 栓 宝 捏 二、读多音节词语(100个音节,共20分,限时2.5分钟) diàn yā huǒ hu zhēn lùn yōn yǒu nán uài bèi wō ér wéi chí kuà dù miù wù pín qión zī 括 电 压 火 候 争 论 拥 有 难 怪 被 窝 儿 维 持 跨 度 谬 误 贫 穷 资 格 méi rén uī lǜ 括n tiě qín kuàn kè qì jūn fá mín chēn jiào shī quē shǎo cón ér hǎo dǎi 媒 人 规 律 钢 铁 情 况 客 气 军 阀 名 称 教 师 缺 少 从 而 好 歹 [qy288千亿国际手机版|qy288|千亿国际娱乐【欢迎您】]相关文章: 1.普通话水平测试题 2.智力测试题 3.eq测试题及答案 4.行政测试题及答案 5.《理想》测试题及答案 6.情商测试题及答案 7.iq测试题及答案 8.爱情测试题及答案 9.智力测试题及答案 10.红岩测试题及答案
热门文章
qy288千亿国际手机版千亿国际娱乐网页版千亿国际娱乐手机官网优乐娱乐
齐乐娱乐网优乐娱乐诚博国际游戏优乐娱乐
齐乐娱乐网千亿国际娱乐网页版千亿国际娱乐手机官网亚虎国际在线娱乐
qy288千亿国际手机版qy288千亿国际娱乐优乐娱乐
齐乐娱乐网优乐娱乐诚博国际游戏优乐娱乐