qy288千亿国际手机版

欢迎来到原中小学教育资源网!

qy288千亿国际手机版|qy288|千亿国际娱乐【欢迎您】

文言文 时间:2017-10-12 我要投稿
【www.ruiwen.com - 文言文】
 谲判是指做了好事反遭诬陷,这也是当今社会的一大弊病。下面是小编为大家整理的关于谲判的文言文翻译,欢迎大家的阅读。 原文 乾隆间,苏州乐桥有李姓子。每晨起,鬻菜于市,得钱以养母。 一日,道中拾遗金一封,归而发①之,内题②四十五两。母见之,骇然曰:“汝一窭人③,计力所得,日不过百钱,分④也。今骤获多金,恐不为汝福也。且彼遗金者,或别有主,将遭鞭责,或逼偿致死矣。”促持至其所⑤以待,遗金者适至,遂还之。 其人得金辄持去,市人咸怪其弗谢也。欲令分金以酬,其人不肯,诡曰:“余金固五十两,彼已匿其五⑥,又何酬焉?”市人大哗。 适某官至,询得其故,佯怒卖菜者,笞之五⑦。而发金指其题,谓遗金者曰:“汝金故五十两,今止题四十五两,非汝金矣。”举金以授卖菜者曰:“汝无罪,而妄得吾笞,吾过矣,今聊以是偿⑧,而母所谓不祥者验矣。”促持去,一市称快。 注释 ①发:打开 ②题:标明、注记 ③窭人:穷人 ④分:本分 ⑤所:地方 ⑥匿其五:从其中藏匿了五两钱 ⑦笞之五:在此谓打了五板子 ⑧聊以是偿:姑且用这个作为补偿吧 翻译 乾隆年间,苏州有一个姓李的人,每天早上起来,去市场卖菜,用来赡养母亲,一天在路上捡到一封有钱的信封,回到家里打开,数了一下有45两银子。母亲看了大为惊奇,说:“你是一个穷人,每天凭自己能力所得不过才百钱,这是自己的本分,现在突然得到这么多的钱,恐怕你会有不好的事情发生啊,而且丢失钱的人可能另有自己的主人,可能遭到鞭刑责骂,甚至可能有人会逼你偿还这笔钱从而逼死你。”(母亲)催促他回到捡钱的地方等待,刚好丢钱的人到了,于是还给他。 那人拿到钱立马就走,市场中的人都责怪他没有感谢姓李的男子。众人要他拿出一部分钱酬谢姓李的男子,他不肯,狡辩说:“我丢的钱本来是50两,他却从其中藏匿了五两钱,这样又何必有给他酬谢呢?”市民都哗然。 刚好一个官员到了。问了这个事情的原委,假装对卖菜的李氏发怒,打了他五板子 ,打开装金子的信封,指出其中写过的字对丢金的人说:“你丢掉的钱是50两,但是信封上却写着45两,这不是你的钱”拿着这个钱给卖菜的李氏说:"你没有罪:但是却受到了我的笞刑,这是我的过错,姑且用这个作为补偿吧,你的母亲所说的不祥的事情已经验证了。”叫他拿着钱快点离开,百姓都举手称快。 [qy288千亿国际手机版|qy288|千亿国际娱乐【欢迎您】]相关文章: 1.两则文言文翻译 2.郑捆文言文翻译 3.学奕文言文翻译 4.文言文翻译《伤仲永》 5.文言文秋水翻译及原文 6.《卖柑者言》文言文翻译 7.文言文《师说》原文翻译 8.以凫为鹘文言文翻译 9.文言文马说原文及翻译 10.龙说文言文翻译
热门文章
qy288千亿国际手机版千亿国际娱乐网页版千亿国际娱乐手机官网优乐娱乐
齐乐娱乐网优乐娱乐诚博国际游戏优乐娱乐
齐乐娱乐网千亿国际娱乐网页版千亿国际娱乐手机官网亚虎国际在线娱乐
qy288千亿国际手机版qy288千亿国际娱乐优乐娱乐
齐乐娱乐网优乐娱乐诚博国际游戏优乐娱乐