qy288千亿国际手机版

欢迎来到原中小学教育资源网!

qy288千亿国际手机版|qy288|千亿国际娱乐【欢迎您】

文言文 时间:2018-01-15 我要投稿
【www.ruiwen.com - 文言文】
 导语:说到文言文翻译,很多人都会感到很恐惧,觉得非常难。其实文言文是非常有趣的,只要掌握了技巧,翻译起来就会比较简单。下面是小编为你整理的qy288千亿国际手机版|qy288|千亿国际娱乐【欢迎您】,希望对你有帮助! 【原文】 孙泰,山阳人也,少师皇甫颖,操守颇有古贤之风。泰妻即姨妹也。先是姨老矣,以二子为托,曰:“其长损一目,汝可娶其女弟。”姨卒,泰娶其姊。或诘之,泰曰:“其人有废疾,非泰不可适。”众皆伏泰之义。泰尝于市遇铁灯台,市之,而命洗刷,却银也,泰亟往还之。中和中,将家于义兴,置一别墅,用缗钱二百千。既半授之矣,泰游吴兴郡,约回日当诣所止。居两月,泰回,停舟徒步,复以余资授之,俾其人他徙。于时睹一老妪,长恸数声。泰惊悸,召诘之,妪曰:“老妇尝事翁姑于此,子孙不肖,为他人所有,故悲耳。”泰怃然久之,因绐曰:“吾适得京书,已别除官,不可住此,所居且命尔子掌之。”言讫,解维而逝,不复返矣。 【译文】 孙泰是山阳人,年轻时拜皇甫颖为师,品德操行很有古代圣贤的风范。孙泰的妻子是姨母的女儿。起初是姨母年纪大了,把两个女儿托付给孙泰,说:“长女一只眼睛瞎了,你可以娶她的妹妹。”姨母去世了,孙泰娶了姨母的长女为妻子。有人问他原因,孙泰说:“那人眼睛有毛病,除了嫁给我就嫁不出去了。”众人都佩服孙泰的义气。孙泰曾经在市场上看见一座铁灯台,把它买了下来,然后叫人洗刷,原来是银制品。孙泰急忙把银制的灯台还给了卖主。唐僖宗中和年间,孙泰计划在义兴安家,买了一座别墅,得用两百贯钱。付了一半钱后,孙泰就前往吴兴郡游览,约定回来后就到新买的别墅去。过了两个月,孙泰回来,停船步行,又把其余的购房款交给房主,让他搬迁到别处。在这个时候,孙泰看到一个老妇人痛哭了好几声。孙泰听了心里惊悸,就把她叫过来问话。老妇人说:"我曾经在这里侍奉过公婆,子孙不成材,别墅成了别人的了,所以我才伤心。"孙泰怅然失意了很久,就哄她说:"我刚好收到中央政府的公文,已经给我另外任命了官职,不能住在这里了,这个地方先让你的儿子掌管吧。"说完,孙泰就解开船绳坐船离去,不再回来了。 【注释】 1、师:拜……为师 2、操守:行为举止 3、古贤之风:古代贤人的风格 4、颇:相当地,很 5、姨妹:表妹 6、先是:在此以前 7、子:女儿 8、损一目:一只眼瞎了。 9、取:通“娶”,娶妻 10、女弟:小女儿 11、或:有的人 12、诘:追问 13、适:嫁 14、风:风范 15、长:大女儿 16、卒:亡故 17、市:买 18、亟(jí):赶快,急忙
热门文章
qy288千亿国际手机版千亿国际娱乐网页版千亿国际娱乐手机官网优乐娱乐
齐乐娱乐网优乐娱乐诚博国际游戏优乐娱乐
齐乐娱乐网千亿国际娱乐网页版千亿国际娱乐手机官网亚虎国际在线娱乐
qy288千亿国际手机版qy288千亿国际娱乐优乐娱乐
齐乐娱乐网优乐娱乐诚博国际游戏优乐娱乐