qy288千亿国际手机版

欢迎来到原中小学教育资源网!

qy288千亿国际手机版|qy288|千亿国际娱乐【欢迎您】

阅读答案 时间:2018-02-12 我要投稿
【www.ruiwen.com - 阅读答案】
 阅读下面两则短文,回答后面问题。(13分) 曹刿论战 十年春,齐师伐我。公将战,曹刿请见。其乡人曰:肉食者谋之,又何间焉?刿曰:肉食者鄙,未能远谋。乃入见。问:何以战?公曰:衣食所安,弗敢专也,必以分人。对曰:小惠未徧,民弗从也。公曰:牺牲玉帛,弗敢加也,必以信。对曰:小信未孚,神弗福也。公曰:小大之狱,虽不能察,必以情。对曰:忠之属也。可以一战。战则请从。 景公举兵欲伐鲁 景公举兵欲伐鲁,问于晏子,晏子对曰:不可。鲁好义而民戴之,好义者安,见戴者和,伯禽之治存焉,故不可攻。攻义者不祥,危安者必困。且婴闻之,伐人者德足以安其国,政足以和其民,国安民和,然后可以举兵而征暴。今君好酒而辟,德无以安国,厚藉敛,意使令,无以和民。德无以安之则危,政无以和之则乱。未免乎危乱之理,而欲伐安和之国,不可,不若修政而待其君之乱也。其君离,上怨其下,然后伐之,则义厚而利多,义厚则敌寡,利多则民欢。 公曰:善。遂果不伐鲁。 19、解释下面加点的词语。 (1)又何间焉 间:_______ (2)忠之属也 属:_______ (3)德足以安其国 安:_______ (4)遂果不伐鲁 遂:_______ 20、下面加点词义解释错误的一项是( ) A.肉食者谋之(代词,如何迎战) 伯禽之治存焉(结构助词,的) B.何以战(介词,凭、靠) 政足以和其民(介词,用来) C.虽不能察(连词,虽然) 问于晏子(介词,向) D.其乡人曰(代词,曹刿的) 其君离(代词,指百姓) 21、翻译下面句子。 (1)衣食所安,弗敢专也,必以分人。 ___________________________________ (2)厚藉敛,意使令,无以和民。 ___________________________________ 22、曹刿和晏子都认为作战的前提条件是什么? ______________________________________________________________________ 23、队长两篇短文,简要分析曹和晏子分别具有哪些特点。 ______________________________________________________________________ 参考答案: 19、(1)参与 (2)类 (3)使安定 (4)于是 20、C. 21、(1)穿的吃的这样一些养生的东西,不敢独自享用,一定把它们分给别人。 (2)征收赋税沉重,下令频繁,不能够使人民和乐。 22、修明政治,得到人民的拥护,上下和谐。 23、例:曹刿关心国事,在政治上具有远见卓识。晏子机智善变,敢于进谏,一心为国。
热门文章
瑞文网 ruiwen.com 版权所有
qy288千亿国际手机版千亿国际娱乐网页版千亿国际娱乐手机官网优乐娱乐
齐乐娱乐网优乐娱乐诚博国际游戏优乐娱乐
齐乐娱乐网千亿国际娱乐网页版千亿国际娱乐手机官网亚虎国际在线娱乐
qy288千亿国际手机版qy288千亿国际娱乐优乐娱乐
齐乐娱乐网优乐娱乐诚博国际游戏优乐娱乐